Kancelaria wywłaszczeniowa.

Wywłaszczenia nieruchomości, zwroty, nieruchomości zamienne.

Od roku 2008 Nasza Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń związanych z wywłaszczeniami nieruchomości. Zespół prawników kancelarii doradza we wszelkich aspektach problematyki wywłaszczeniowej. Jego pracami kieruje r. pr. Aleksander Bolko, Partner Kancelarii.

Wywłaszczenia nieruchomości


Responsive

Odzyskiwanie utraconych nieruchomości

ogromna ilość majątku została przejęta na własność Państwa bez podstawy prawnej lub w wyniku naruszeń przepisów prawa

Think Creative

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości

w związku z bezprawnością wielu aktów nacjonalizacyjnych pomagamy ustalić stan prawny wywłaszczanych nieruchomości

Core Values

Majątkami przejętymi na podst. ust. rolnej

przejętych przez Państwo w okresie powojennym, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.


Działania Kancelarii Wywłaszczeniowej

Odzyskaliśmy dla naszych klientów wiele nieruchomości przejętych przez Państwo na podstawie decyzji wywłaszczeniowych, przymusowych umów sprzedaży oraz objętych w posiadanie bez podstawy prawnej. Zakres naszych usług obejmuje przeprowadzanie oraz sporządzanie (w zakresie i formach uzgodnionych z klientami) analiz prawnych znacjonalizowanych nieruchomości pod kątem oceny celowości podejmowania lub prowadzenia już wszczętych działań wywłaszczeniowych oraz związanego z tymi działaniami ryzyka prawnego, regulowanie kwestii dotyczących następstwa prawnego, w tym przede wszystkim spraw spadkowych, na użytek dochodzenia roszczeń wywłaszczeniowych, reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących utraconych (znacjonalizowanych) nieruchomości

Dodatkowo, nasza Kancelaria Prawna oferuje:

  • doradztwo prawne
  • usługi konsultingowe
  • sporządzanie umów
  • sporządzanie ekspertyz
  • zastępstwo procesowe
  • windykację należności
  • obsługę prawną
  • udział w negocjacjach

Kancelaria Prawna Bolko i Ostaszewski

Oddział Koszalin

Chrobrego 20/2
75-950 Koszalin

Oddział Nowogard

3 Maja 22 (budynek Prywatne LO)
2-200 Nowogard PL

Dane kontatowe

tel. +48 94 31 15 147
kom. +48 668 451 980
bolko@kpbo.pl
sekretariat@kpbo.pl